തൃക്കഴല്‍ കൂപ്പുന്നേന്‍ മിത്രാനന്ദപുര മൂര്‍ത്തേ
ദുര്‍ഘട സംസാരാബ് ധി കരകയറ്റുമാറാകണേ

Special Days

SPECIAL DAYS ON 2020 AUG – 2021 JULY

 • «
 • October 2020
 • »
 • Sampoorna Narayaneeyam – സമ്പൂർണ്ണ നാരായണീയം

  രാവിലെ 7 .30 മുതൽ സമ്പൂർണ്ണ നാരായണീയം...

  7:30 am
 • 6
  22 Thu
 •  
 • IMG_8597
  23 Fri
 • Durgashtami ദുര്‍ഗ്ഗാഷ്ടമി

  വൈകീട്ട് 5.30 നു പൂജവെപ്പ്...

  12:30 pm
 •  
 • THIRUVONA OOTTU തിരുവോണ ഊട്ട്, മഹാനവമി

    ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ മാസത്തിലെ തിരുവോണ ഊട്ട് രാവിലെ മഹാഗണപതിഹോമം,വിശേഷാല്‍...

  11:30 am
 • IMG_0700
  24 Sat
 •  
 • saraswathi
  26 Mon
 • Vijayadasami വിജയ ദശമി

  വിദ്യാരംഭം...

  5:30 am
 •  
 • ദ്വാദശി ഊട്ട് ( Dwadasi Oottu)

  ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ മാസത്തിലെ ദ്വാദശി ഊട്ട് രാവിലെ മഹാഗണപതിഹോമം,വിശേഷാല്‍...

  11:30 am
 • 37
  28 Wed
 •