തൃക്കഴല്‍ കൂപ്പുന്നേന്‍ മിത്രാനന്ദപുര മൂര്‍ത്തേ
ദുര്‍ഘട സംസാരാബ് ധി കരകയറ്റുമാറാകണേ

Special Days

SPECIAL DAYS ON 2019 AUG – 2020 AUG

 • «
 • May 2020
 • »
 • പ്രതിഷ്‌ഠാദിനം, ദ്വാദശി ഊട്ട്,

  ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്‌ഠാദിനം , ഈ മാസത്തിലെ ദ്വാദശി ഊട്ട്. രാവിലെ...

  12:30 pm
 •  
 • 37
  13 Wed
 • തിരുവോണ ഊട്ട് ( Thiruvona Oottu )

  ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ മാസത്തിലെ തിരുവോണ ഊട്ട് രാവിലെ മഹാഗണപതിഹോമം,വിശേഷാല്‍...

  12:30 pm
 •  
 • സമ്പൂര്‍ണ്ണനാരായണീയം ( Sampoorna Narayaneeyam )

  രാവിലെ 7.30 മുതല്‍ സമ്പൂര്‍ണ്ണനാരായണീയം...

  7:30 am
 • 6
  21 Thu
 •